Current Size: 100%

Overzichtstudie: De eerste lijn

Overzichtstudie: De eerste lijn

Huisartspraktijken groeien uit tot eerstelijnsgezondheidszorg-organisaties, maar moeten oog blijven houden voor de menselijke maat. Het NIVEL publiceert een overzichtstudie van de eerste lijn. Meer dan 90% van de Nederlandse zorg wordt geleverd in de eerste lijn, door huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners, tegen slechts 4% van het totale budget van de zorg.
 

Een goed functionerende eerste lijn voorkomt dat mensen een beroep doen op duurdere en complexe zorg. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd wordt een sterke eerstelijnsgezondheidszorg daarom gezien als oplossing voor de groeiende en veranderende vraag naar zorg, het toenemend aantal chronisch zieken en de stijgende kosten door nieuwe medische technologie.