Current Size: 100%

Dr. G.A. (Gé) Donker

Dr. G.A. (Gé) Donker

Dr. G.A. (Gé) Donker

Huisarts - Epidemioloog
Projectleider CMR Peilstations

Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030-2729634

E-mail: 
g [dot] donker [at] nivel [dot] nl

Onderzoek

De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 61 huisartsen in 45 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking en is verspreid naar regio en over stad en platteland.

De peilstation-huisartsen rapporteren wekelijks of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen, die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk op te nemen zijn. De gegevens worden geordend naar leeftijd en geslacht van de patiënt, naar regio en naar verstedelijking van het praktijkgebied. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970.
 
Zie ook het onderzoek van
 •  Prof. dr. F.G. (Francois) Schellevis

 

Onderzoeksthema's: 

Publicaties

CV

Professionele ervaring • Maart '95- Heden
  Zelfstandig gevestigd huisarts in gezondheidscentrum 'De Weide' te Hoogeveen, registrerend voor Registratie Netwerk Groningen (RNG).
 • Dec '91-Heden
  Epidemioloog. Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL). Utrecht.
 • Nov '91-Maart '95
  Huisarts-assistent en waarnemingen te Assen, Beilen en Smilde.
 • Aug '89 - Okt '91
  Research assistent.  Southwest Center for Prevention Research, The University of Texas Health Science Center, School of Public Health, Houston, USA.  Research in precursors van hart- en vaatziekten.
 • Feb'87 - Jan '88
  Stafarts vluchtelingenkamp "Site B" (55.000 Khmer vluchtelingen), Surin, THAILAND.  Naast klinisch werk en onderwijs: research in oorzaken van laag geboortegewicht bij Cambodiaanse vluchtelingen, therapieresistentie bij otitis media en malaria.
 • Apr '86-Mei '86
  Medisch Coordinator vluchtelingenkamp "Nam Yun" (2.500 Khmer vluchtelingen), Nam Yun, THAILAND.
 • Apr '82 - Nov '85
  Tropenarts Bukumbi Hospital, Mwanza, TANZANIA. Klinische, supervisie- en onderwijstaken: Ziekenhuis (200 bedden), Verpleeg-en Vroedvrouwenopleiding (100 studenten), PHC-programma, TB/Lepra-programma.
 • Feb '81 - Apr '82
  Studentenarts, Universitaire Gezondheidsdienst, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Aug '80 - Mrt '81
  Huisartswaarnemingen te Breskens, Urk en Nunspeet.
 • Jul '78 - Jul '79
  Arts assistent Chirurgie en Gynaecologie Obstetrie, Koningin Julianaziekenhuis, Hengelo.
 • Jul '75 -Jul '76
  Student assistent dermatologie, Academisch Ziekenhuis Groningen. Onderwerp:  epidemiologisch onderzoek van venerische ziekten.

 
Bestuurlijkefunctie
  • Aug. 2008 – heden
  Gezondheidsraad commissie Autisme
 • Okt. ’07-heden
  CGOR – Commissie, die lokale en landelijke overheid adviseert t.a.v. geneeskundig onderzoek na rampen.
 • Okt. ’05-2007
  Begeleidingscie. Onderzoek ‘Veilig voorschrijven van psychofarmaca aan kinderen en jongeren in de Nederlandse huisartspraktijk’ – NIVEL
 • Jan ’05 – heden
  Standaardenautorisatiecie. NHG.
 • Juli 2004 – Maart 2005 Begeleidingscie. Onderzoek ‘Thuiszorg voor terminale Turkse en Marokkaanse patiënten’ - NIVEL
 • Jan. 2002-heden
  NHG-werkgroep vrouw en huisarts.
 • Okt ’01- heden
  RNG-onderzoekscie
 • Jan ‘96- heden
  RHV-cie. overleg huisartsen-verpleeghuis Weidesteyn.
 • Jan. '00- Sept.‘03
  Secretaris KOM Hoogeveen (twee waarneemgroepen).
 • Jan. ‘99-Jan. ‘00
  Secretaris HAGRO A (waarneemgroep), Hoogeveen.
 • Jan. ‘96-Aug. ’99
  Dagelijks Bestuur Regionaal Indicatie-orgaan Zuid en midwest Drenthe.
 • Jan. ‘96-Juni ‘00
  Oprichter en bestuurslid overblijfregeling OBS ‘De Flint’ - Ekehaar.
 • Mrt ‘75- Mrt ‘76
  Bestuursfunctie studentenvereniging VCSB/VVV Groningen, disputrix.

 
Opleiding
 • 2008
  Registratie CHBB – Certificaat voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden betreffende reizigersadvisering en vaccinatie.
 • 2007
  Registratie LCR – geaccrediteerd voor reizigersadvisering en Gele Koorts vaccinaties.
 • 2004
  VWS – Geregistreerd als huisarts met erkend Gele Koorts vaccinatiecentrum
 • Aug '88 -Feb '90
  Ph.D. Epidemiologie (subspecialisaties in huisartsgeneeskunde en statistiek), University of Texas Health Science Center, School of Public Health, Houston, Texas, USA.
 • Mei '86-Mrt '87
  Master Degree in Public Health,  Mahidol University, School of Public Health, Bangkok, THAILAND.
 • Jan / Feb '84.
  WHO-cursus "Clinical Leprosy & Leprosy Control", ALERT (All Africa Leprosy & Rehabilitation Training Centre), Addis Ababa,  ETHIOPIE.
 • Nov '80 - Jan '81
  NTA (Nationale Tropencursus voor Artsen), Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam.
 • Aug '79-Aug '80
  Huisartsopleiding, Rijksuniversiteit Groningen.
  Stageplaatsen: Emmeloord.  Huisartsopleiders: Dr. P.Th. Smit en H.J. Tromp.
 • Aug '71-Mei '78
  Medicijnenstudie,  Rijksuniversiteit Groningen.