Current Size: 100%

Dr. P.M. (Mieke) Rijken

Dr. P.M. (Mieke) Rijken

Dr. P.M. (Mieke) Rijken

Senior Onderzoeker Zorgvraag van chronisch zieken & gehandicapten

Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030-2729763

E-mail: 
m [dot] rijken [at] nivel [dot] nl

Onderzoek

Zorgvraag van chronisch zieken & gehandicapten
In dit onderzoeksprogramma staan het perspectief en de ervaringen van mensen met een chronische ziekte of beperking voorop. 'Samen werken, samen leven' zou een korte omschrijving van het onderzoeksprogramma kunnen zijn. Het overheidsbeleid is erop gericht om de deelname van mensen met een chronische ziekte of beperking aan de samenleving te bevorderen, dus verrichten van betaald werk, gebruikmaken van openbare voorzieningen, lidmaatschap van de lokale sport- of hobbyvereniging, et cetera. Het NIVEL onderzoekt hoe mensen met een chronische ziekte of beperking zelf de kwaliteit van hun leven en participatie ervaren en welke zorg en ondersteuning zij gebruiken en wensen. Beleidsmatige ontwikkelingen die voor mensen met een chronische ziekte of beperking van belang zijn en die derhalve worden onderzocht op hun betekenis voor deze doelgroep zijn de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (2007), de nieuwe Regeling financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de voorgenomen aanpassingen van de AWBZ in 2009 en 2010.

Publicaties

Nederlandstalige publicaties

Engelstalige publicaties