Onderzoeksinstituut NIVEL

08-04-2016
Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

In 2015 had het NIVEL een omzet van €12,2 mln, waarvan €5,8 mln uit de activiteitenbegroting van het ministerie van VWS. Het meeste onderzoek vindt plaats met projectsubsidies. Bij het NIVEL werken 170 mensen, van wie ruim honderd onderzoekers.

NIVEL-onderzoek
Het NIVEL onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Het NIVEL onderzoekt ook de Europese gezondheidszorg.
NIVEL-onderzoek is multidisciplinair, onafhankelijk, toegepast, actueel, betrouwbaar, openbaar en beleidsrelevant. Het onderscheidt zich van veel universitair onderzoek doordat het eerder probleemgestuurd en  toepassingsgericht is dan disciplinegebonden.
Het NIVEL streeft naar daadwerkelijk gebruik van de resultaten van zijn gezondheidszorg-onderzoek door ze breed te verspreiden. Alle rapporten van het NIVEL zijn openbaar. Het NIVEL kent een publicatieplicht. Meer informatie over ons onderzoek:
 

 

Abonneer u gratis op onze attenderings-service.

Kwaliteit
Het NIVEL streeft naar optimale maatschappelijke en wetenschappelijke kwaliteit van zijn onderzoek. Het NIVEL volgt de Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU en is aangesloten bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).
Het NIVEL is met ingang van december 2001 volledig ISO-9001:2008-gecertificeerd. Voorts is het NIVEL sinds 2012 door het Centrum Klantervaring Zorg geaccrediteerd voor de uitvoering van metingen met de CQ-index.
De wetenschappelijke kwaliteit van NIVEL-onderzoek werd in december 2010 door een externe commissie van vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland beoordeeld als zeer goed tot excellent.
Lees:
 

 
Onderzoekspartners

Het NIVEL is 'Collaborating Centre' van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en bestudeert als zodanig de ontwikkelingen in de (eerstelijns)gezondheidszorg elders in Europa. 

Het NIVEL neemt deel aan de KNAW-erkende onderzoeksschool CARE met de universiteiten in Maastricht, Amsterdam (VU) en Nijmegen. Een aantal stafleden van het NIVEL bekleedt een hoogleraarschap aan een universiteit.