Organisatiestructuur

01-09-2016

Raad van Toezicht
Het NIVEL is een stichting en heeft een Raad van Toezicht. De Raad houdt toezicht op het besturen van de stichting door de directie. De volgende personen hebben zitting in de Raad van Toezicht:
  

Prof.dr. E.C. (Eduard) Klasen (voorzitter)
 • Adviseur Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum 
 • Emeritus hoogleraar Management van Gezondheidsonderzoek bij de Universiteit Leiden 
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting VU-VUmc
 • Voorzitter Strategische Adviesraad TNO Gezond Leven 
 • Voorzitter commissie Systeemfalen ZonMw 
 • Voorzitter Commissie Personalized Medicine ZonMw
 • Voorzitter Raad van Toezicht Hartstichting
 • Lid Raad van Toezicht Healthy Ageing Network Northern Netherlands(HANNN)
 • Lid Raad van Toezicht Wilhelmina Ziekenhuis Assen
 
Drs. W. (Willem)  Geerlings, arts (lid)
 • Voorzitter bestuur Rijnmondnet
 • Tijdelijk bestuurder Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
 • Lid Raad van Toezicht Stichting VU-VUmc
 • Lid Commissie evaluatie wetgeving ZonMw
 • Lid Bestuur Phase2Therapy
 
Mw. Prof. dr. J. (Jacobijn) Gussekloo (lid)
 • Hoogleraar 'Eerstelijnsgeneeskunde; de wetenschappelijke onderbouwing van de klinische praktijk' aan het Leids Universitair Medisch Centrum
 • Voorzitter NHG-Verenigingsraad
 • Voorzitter NFU commissie Ouderenzorg
 • Voorzitter vaste commissie Bevolkingsonderzoek van Gezondheidsraad
 • Lid Gezondheidsraad
 • Lid Presidiumcommissie Gezondheidsraad
 • Voorzitter NHG werkgroep Standpunt 'huisartsenzorg voor ouderen'  
 • Lid Raad van Toezicht van ZorginHouten, een eerstelijnszorgorganisatie
 • Opleidingsdirecteur master Vitality and Aging (LUMC)
 
Mr. G.J.A. (Geert Jan)  Hamilton (lid)
 • Griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • Vice-President van de Association of Secretaries-General of Parliaments (ASGP)
 • Columnist Zorgvisie  
 • Ambtelijk secretaris Genootschap van Oud-Senatoren
 • Lid bestuur Stichting Binnenhoffestival
 • Bestuurslid Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid
 
Mw. Prof.dr. ir. A.G. (Tanja) van der Lippe (lid)
 • Hoogleraar Sociologie verbonden aan de afdeling sociologie / ICS van de Universiteit Utrecht
 • Voorzitter van de afdeling sociologie
 • Onderzoeksdirecteur ICS Utrecht
 • Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
 • Lid van de European Academy of Sociology
 • Lid van de redactieraad van Oxford Bibliographies in Sociology
 • Lid van de redactieraad van Work, Employment and Society
 • Lid van de redactieraad van the Encyclopedia of Quality of Life Research, Springer
 • Lid van de redactie van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

 

Wetenschappelijke staf

Prof. Dr. C. (Cordula) Wagner Directeur; Patiëntveiligheid
Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele Adjunct directeur onderzoek; Impact van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg
Prof. dr. D.H. (Dinny) de Bakker Afdelingshoofd; Geïntegreerde eerste lijn.
Prof. Dr. J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers Afdelingshoofd; Kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief
Prof. dr. J.M. (Jozien) Bensing Buitengewoon programmaleider Communicatie en gezondheidspsychologie
Dr. R.S. (Ronald) Batenburg Programmaleider Beroepen in de gezondheidszorg
Dr. H. (Hennie) Boeije Programmaleider Zorgvraag van Chronisch zieken en gehandicapten
Dr. D. (Dolf) de Boer Programmaleider Zorg vanuit patiëntperspectief
Dr. ir. L. (Liset) van Dijk Programmaleider Farmaceutische zorg
Prof. dr. A.M. (Sandra) van Dulmen Programmaleider Communicatie in de gezondheidszorg
Prof. Dr. A.L. (Anneke) Francke Programmaleider Verpleging en verzorging
Dr. J.F. (Janke) de Groot Programmaleider Kwaliteit en Organisatie van care en cure
Dr. J. D. (Judith) de Jong Programmaleider Zorgstelsel en sturing
Dr. Ir. J (Joke) C. Korevaar Programmaleider Huisartsgeneeskundige zorg
Dr. T.M. (Tim) Schoenmakers Programmaleider Zorg in de buurt
Dr. R.A. (Robert) Verheij Programmaleider NIVEL Zorgregistratie eerste lijn

 

Bedrijfsvoering

Drs. Machteld Roos                                        Adjunct-directeur bedrijfsvoering

Organogram

Organogram NIVEL