Dossier Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid. Het gaat goed, maar kan beter. Onze gezondheidszorg is de afgelopen decennia steeds complexer geworden. Technisch is er meer mogelijk. Ziekten en aandoeningen die in het verleden niet behandeld konden worden, kunnen dat nu wel.
Mede dankzij de gezondheidszorg worden mensen ouder en worden steeds meer jaren in goede gezondheid doorgebracht. Met de toenemende mogelijkheden om patiënten te genezen of achteruitgang te voorkomen, lijken ook de risico’s die verbonden zijn aan diagnostische- en behandelmogelijkheden toe te nemen.
Van patiëntveiligheid is sprake als patiënten zo min mogelijk risico lopen op onbedoelde lichamelijke of psychische schade tijdens de behandeling in een zorginstelling. Dergelijk risico kan ontstaan doordat hulpverleners niet volgens professionele standaarden handelen of door tekortkomingen van het zorgsysteem.
 
De thema’s van het onderzoek patiëntveiligheid zijn meten van patiëntveiligheid, governance en patiëntveiligheid, communicatie en samenwerking, patiënt-veiligheid en medische technologie en evaluatie van patiëntveiligheids-interventies.