Current Size: 100%

Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele

Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele

Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele

Adjunct-directeur
Hoofd onderzoeksafdeling
Programmaleider Wet- en regelgeving
 

Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030-2729679 of 030-2729700

E-mail: 
r [dot] friele [at] nivel [dot] nl

Onderzoek

Bij het NIVEL zijn Hoofden van onderzoeksafdelingen lid van het Management Overleg (MO). Hun managementtaken combineren ze met het doen van onderzoek. Prof. Friele doet onderzoek naar wet- en regelgeving in de gezondheidszorg.

In dit onderzoeksprogramma  staan de effecten van het beleidsinstrument wetgeving in de gezondheidszorg centraal. Bij het vormgeven van beleid speelt wetgeving een grote rol. Wetten zijn één van de structurerende componenten in de gezondheidszorg. In dit onderzoeksprogramma  wordt de relatie gelegd tussen de introductie van een wet en de impact hiervan voor de gezondheidszorg. Het gaat daarbij om wet- en regelgeving in de volle breedte van de gezondheidszorg.

  • Wetgeving waarin patiëntenrechten centraal staan
  • Wetgeving gericht op specifieke sectoren of processen, zoals rond orgaandonatie
  • Wetgeving rond het verzekeringsstelsel

 
Evaluatie van specifieke stukken wet- en regelgeving is primair gericht op de hierbij behorende specifieke doelen, zoals het bereiken van een veilige en toereikende bloedvoorziening in het geval van de Wet inzake de bloedvoorziening. Los daarvan is in dit onderzoeksprogramma  aandacht voor het opdoen van overstijgende kennis: zowel op het gebied van de methodiek van wetsevaluatie als op het zichtbaar maken van meer algemene werkingsprincipes.

Publicaties

Nederlandstalig/Engelstalig