Current Size: 100%

Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele

Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele

Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele

Adjunct-directeur
Hoofd onderzoeksafdeling
Programmaleider Wet- en regelgeving
 

Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030-2729679 of 030-2729700

E-mail: 
r [dot] friele [at] nivel [dot] nl

Onderzoek

Bij het NIVEL zijn Hoofden van onderzoeksafdelingen lid van het Management Overleg (MO). Hun managementtaken combineren ze met het doen van onderzoek. Prof. Friele doet onderzoek naar wet- en regelgeving in de gezondheidszorg.

In dit onderzoeksprogramma  staan de effecten van het beleidsinstrument wetgeving in de gezondheidszorg centraal. Bij het vormgeven van beleid speelt wetgeving een grote rol. Wetten zijn één van de structurerende componenten in de gezondheidszorg. In dit onderzoeksprogramma  wordt de relatie gelegd tussen de introductie van een wet en de impact hiervan voor de gezondheidszorg. Het gaat daarbij om wet- en regelgeving in de volle breedte van de gezondheidszorg.

 

 

  • Wetgeving waarin patiëntenrechten centraal staan
  • Wetgeving gericht op specifieke sectoren of processen, zoals rond orgaandonatie
  • Wetgeving rond het verzekeringsstelsel

 

 

 
Evaluatie van specifieke stukken wet- en regelgeving is primair gericht op de hierbij behorende specifieke doelen, zoals het bereiken van een veilige en toereikende bloedvoorziening in het geval van de Wet inzake de bloedvoorziening. Los daarvan is in dit onderzoeksprogramma  aandacht voor het opdoen van overstijgende kennis: zowel op het gebied van de methodiek van wetsevaluatie als op het zichtbaar maken van meer algemene werkingsprincipes.

Publicaties

Nederlandstalig/Engelstalig

CV

Werkervaring
2009 Adjunct directeur NIVEL
2008 Hoogleraar Tilburg University; Sociaal wetenschappelijke effecten van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg
2002 Hoofd onderzoeksafdeling en kenniscentrum NIVEL
1991 Senior Onderzoeker: Thuiszorgtechtnologie, Consumentenpanel gezondheidszorg, Vraaggestuurde zorg
1989 Onderzoeker bij het NIVEL
1985 Start met onderzoek voor proefschrift, Wageningen University
1983 - 1985 Docent Sociale vakken aan de Landbouwhogeschool te Deventer

Opleiding
1985 - 1989 Promotie: Wageningen University, Humane Voeding: Diabetes and Diet: Managing Dietary Barriers
Prof. JGAJ Hautvast, Prof. ATJ. Nooy
1975-1983 Studie Humane Voeding, Wageningen University

Lidmaatschappen
Lid management-team Centre for Care Technology Research (www.caretechnologyresearch.nl)
Lid stuurgroep Academische Werkplaats Toezicht
Lid European Association Health Law
Lid Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht
Lid begeleidingscommissie eHealth Monitor

Voorzitter strategische evaluatiegroep ‘Lerende Evaluatie Nolenshaghe’