TitelCapaciteitsraming fysiotherapeuten
ContactL.F.J. (Lud) van der Velden
E.B.A. (Elize) Vis
R. (Ronald) Batenburg
ProjectbeschrijvingDe arbeidsmarkt en het vakgebied van fysiotherapeuten is in beweging. Daaruit is de behoefte ontstaan inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige vraag naar fysiotherapeuten en het (te verwachten) aanbod in fysiotherapeuten om zo het ideale aantal opleidingsplaatsen te bepalen. De vraagstellingen gaan over de (te verwachten) in en uitstroom van fysiotherapeuten in Nederland, de (te verwachten) vraag naar fysiotherapeuten, en hoe de aansluiting tussen vraag en aanbod te bereiken door het bijstellen van de opleidingsinstroom. Het rekenmodel voor capaciteitsramingen van het NIVEL wordt uitgevoerd met behulp van gegevens uit secundaire bronnen, gegevens uit een enquĂȘte onder fysiotherapeuten en inzichten uit focusgroepen met experts. Capaciteitsraming naar aanleiding waarvan advies gegeven kan worden over het aantal opleidingsplaatsen voor de studie fysiotherapie.
SubsidieverstrekkerKoninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Het betreft een lopend project