Current Size: 100%

Panels zorg- en leefsituatie chronisch zieken en gehandicapten

Binnen het onderzoeksprogramma Zorg- en leefsituatie chronisch zieken en gehandicapten wordt de situatie van mensen met een chronische ziekte of beperking in Nederland in kaart gebracht alsmede factoren die op die situatie van invloed zijn. Dit gebeurt door middel van:

monitor participatie

Trendcijfers monitors

monitor zorg
monitor werk & inkomen


Lees ook het jaarverslag

 
 

 

 

 

 

Meer over dit onderzoeksprogramma en de betrokken panels

 
Inhoud syndiceren