Vraag Aanbod Analyse Monitor eerste lijn

De VAAM verschaft u in een oogwenk inzicht in de geschatte vraag naar en aanbod van eerstelijnsgezondheidszorg voor het gebied van uw interesse.

De VAAM toont cijfers op regio-, gemeente- en postcodeniveau. De schattingen zijn gebaseerd op de bevolkingskenmerken van het geselecteerde gebied.

 

Met de VAAM willen het NIVEL en de NPCF (in samenwerking met het Ministerie van VWS en het ROS-netwerk) een bijdrage leveren aan de discussie over een zo goed mogelijke afstemming van het aanbod van eerstelijnsvoorzieningen op de lokale vraag. Het instrument past in de breed gedragen visie dat een sterke eerste lijn het antwoord is om de gezondheidszorg in de toekomst bij een toenemende vraag betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor het lokale en regional niveau. Regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en) adviseren en begeleiden op lokaal  en regionaal niveau de samenwerking met partijen om het zorgaanbod vorm te geven ondere andere afhankelijk van de aard en omvang van de populatie en (lokale) zorgvraag.

 

 

Raadpleeg de VAAM