CQ-index

Wat vinden patiënten belangrijk in de zorg én wat zijn hun ervaringen

Met de CQ-index (Consumer Quality Index) wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van patiënten en consumenten met de zorg en de zorgverzekeraar. De systematiek bestaat uit een familie van vragenlijsten met bijbehorende richtlijnen voor dataverzameling, data-analyse en het rapporteren van de resultaten. De vragenlijsten geven inzicht in twee zaken: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg.
 
Toepassing
CQI-resultaten kunnen worden gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg. De informatie is bedoeld voor:

 

  • Patiënten en consumenten bij het kiezen van een zorgverzekeraar of een zorgaanbieder;
  • Cliëntenorganisaties die de belangen van hun leden behartigen;
  • Verzekeraars die kwalitatief goede zorg willen inkopen en kwaliteitsafspraken willen maken met zorgaanbieders; 
  • Managers en professionals die de kwaliteit van hun zorg of dienstverlening willen verbeteren;
  • De Inspectie (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit, die toezicht houden op de zorg;
  • Het Ministerie van VWS dat op landelijk niveau de effectiviteit, veiligheid en patiëntgerichtheid van de zorg in de gaten houdt.