Griep meten: hoe?

 

De Peilstations
De griepgegevens voor Nederland worden verzameld door een landelijk netwerk van huisartspraktijken, de Nivel Zorgregistraties – peilstations.

Klinische gegevens
De peilstations bestrijken ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking. Gedurende het “griepseizoen”, dat loopt van week 40 tot week 20 van het jaar erop, registeren de peilstationartsen het aantal patiënten met een griep-achtig ziektebeeld. Dit zijn de klinische data.

Virologische gegevens
Naast deze wekelijkse registratie van mogelijke influenzapatiënten wordt de arts gevraagd per week bij maximaal twee van hen een keel- en neuswat af te nemen en die voor nader onderzoek naar het laboratorium (RIVM ) te sturen.
Wanneer een monster positief is bevonden en is ge(sub)typeerd,  wordt het virus-isolaat voor verdere karakterisering doorgestuurd naar het Nationaal Influenza Centrum.

Naast de virologische gegevens afkomstig uit de peilstations worden rapporteren de laboratoria ook influenza testresultaten van andere bronnen (bv. ziekenhuizen) gerapporteerd.