Verwijzingen tweede lijn

Wat valt op?
  • Er werden meer verwijzingen naar de tweede lijn uitgeschreven aan vrouwen (317 per 1000 patiënten) dan aan mannen (243 per 1000 patiënten).
  • De meeste tweedelijns verwijzingen gingen naar het specialisme oogheelkunde (33 per 1000 patiënten), gevolgd door orthopedie en KNO-heelkunde en dermatologie.
  • De meeste verwijzingen naar de orthopeed (20%) werden uitgeschreven voor ‘Knie symptomen/klachten’.


 

Nadere uitleg
De gegevens over verwijzingen naar de tweede lijn hebben betrekking op het jaar 2014 en zijn gebaseerd op verwijsgegevens die het NIVEL sinds september 2014 van ZorgDomein ontvangt. De gegevens die het NIVEL van ZorgDomein ontvangt geeft per verwijzing informatie over o.a. het geboortejaar en geslacht van de patiënt, de verwijsdatum, het specialisme waarnaar verwezen is en de indicatie (ICPC-code) waarvoor verwezen is.
Voor de tabellen met verwijscijfers per 1000 ingeschreven patiënten zijn gegevens van 78 huisartspraktijken gebruikt, met in totaal 322.121 ingeschreven patiënten. Deze huisartspraktijken hebben aangegeven bijna alle verwijzingen naar de tweede lijn via ZorgDomein uit te schrijven. Voor de berekeningen van het aantal verwijzingen per 1000 patiënten is de praktijkpopulatie van het laatste kwartaal van 2014 als noemer gebruikt. Voor de teller zijn de verwijscijfers van ZorgDomein over het laatste kwartaal van 2014 (1 oktober t/m 31 december) gebruikt. Deze cijfers zijn vervolgens vermenigvuldigd met vier, om het aantal verwijzingen over het hele jaar 2014 te kunnen presenteren.
Voor de tabellen met top-5 indicaties zijn ZorgDomein-gegevens gebruikt van 79 huisartspraktijken. Dit zijn praktijken waarbij aan minimaal 60% van de verwijzingen een indicatie gekoppeld is.

Meer informatie vindt u hier: Verantwoording

Verberne LDM, Verheij RA. Huisarts - Verwijzingen. Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 27-11-2018; geraadpleegd op 25-03-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/node/2093