Verwijzingen naar geslacht en leeftijd

In 2014 werden meer vrouwen (317 per 1000 ingeschreven patiënten) dan mannen (243 per 1000 ingeschreven patiënten) verwezen naar een medisch specialist. Dit verschil is met name zichtbaar in de leeftijdscategorie 18-64 jaar. De minste verwijzingen, bij zowel mannen als vrouwen, werden uitgeschreven in de leeftijdscategorie 0-17 jaar (151 per 1000 ingeschreven patiënten). De meeste verwijzingen werden uitgeschreven voor mannen in de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder (509 verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten).
 

Verberne LDM, Verheij RA. Huisarts - Verwijzingen. Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 27-11-2018; geraadpleegd op 24-03-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/node/2094