Hoe vaak komt diabetes voor en bij wie?

Wat valt op?
  • Diabetes komt onder mannen en vrouwen ongeveer even vaak voor en treedt vooral op na het 45e levensjaar.
  • Diabetes gaat vaak samen met andere chronische aandoeningen, waarvan hart- en vaatziekten de meest voorkomende zijn (>25%).

 

Ursum J, Hek K, Spronk I, Nielen MMJ, Davids R, Verheij RA. Hoe vaak komt diabetes voor en bij wie? Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 11-01-2019; geraadpleegd op 13-12-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/node/2121