Archief NIVEL-nieuwsbrief

In de nieuwsbrief NIVEL Nieuws geeft het NIVEL een impressie van zijn activiteiten en lopende onderzoeksprojecten. Via de nieuwsbrief houdt het NIVEL u regelmatig op de hoogte van zijn onderzoek, bruikbaar onderzoek dat wetenschappelijk meetelt.  

Het NIVEL richt zich op de volle breedte van de gezondheidszorg om verbindingen te kunnen leggen tussen de verschillende perspectieven van partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Geen versnippering, maar integratie van wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen met als doel de partijen in de zorg te ondersteunen bij het continue verbeteren en bewaken van de zorg voor patiënten, en ons gezondheidszorgsysteem als geheel.

 

Nivel Nieuws 3 (december 2017)

Een programma om ouderen langer prettig thuis te laten wonen, werkt dat?

Er zijn volop programma’s en interventies voor thuiswonende ouderen, maar bereiken ze ook hun doel? Het NIVEL wordt regelmatig gevraagd om als onafhankelijk onderzoeksinstituut programma’s te evalueren. Zo ook bij het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis van FNO wat gericht is op bewegen en sociale activiteiten.
Lees de nieuwsbrief ...

 

Nivel Nieuws 2 (augustus 2017)

Omgaan met dementie: terug in de samenleving

Mensen met dementie in een zorginstelling kunnen vaak niet vrij naar buiten. Dit heeft gevolgen voor hun welbevinden, maar ook voor de samenleving. Doordat ouderen met dementie langzaam uit het gezichtsveld verdwijnen, weten mensen met dementie vaak niet hoe ze om kunnen gaan met dementie.
Lees de nieuwsbrief...

Nivel Nieuws 1 (april 2017)

Vragen rond medicijnen

Zes op de tien Nederlanders wil meer weten over hun medicijnen, vooral bij de start van een therapie. Met als meest gestelde vraag: "Wil ik dit medicijn wel gebruiken?". Hoe kan het dat mensen nog zo vaak vragen hebben over hun medicijnen?
 Lees de nieuwsbrief...

Nivel Nieuws 4 (december 2016)

Niet-pluis-gevoel bij huisartsen

Hoe betrouwbaar is het 'niet-pluis-gevoel' van huisartsen die vermoeden dat hun cliënt kanker heeft? Van januari 2010 tot december 2013 deed het NIVEL voor de eerste keer kwantitatief onderzoek naar dit fenomeen, dankzij een subsidie van Stichting Stoffels-Hornstra. Huisartsen in 44 verschillende praktijken werd gevraagd een vragenlijst in te vullen op het moment dat ze bij zichzelf een niet-pluis-gevoel constateerden. Drie maanden later kregen ze opnieuw een vragenlijst voorgelegd.
 Lees de nieuwsbrief...

Nivel Nieuws 3 (september 2016)

Wanneer werkt eHealth wél?

eHealth is booming: er worden op dit moment talloze applicaties ontwikkeld om patiënten en zorgverleners te ondersteunen. Veel hiervan hebben echter niet het
beoogde effect. En dat komt vooral omdat er tijdens de ontwikkeling te weinig naar patiënten wordt geluisterd, vindt Sandra van Dulmen, programmaleider Communicatie in de gezondheidszorg’ bij het NIVEL.
 Lees de nieuwsbrief...

 

Nivel Nieuws 2 (juni 2016)

Nieuw: Burgerplatform

Om burgers te betrekken bij ons onderzoek, is NIVEL het burgerPlatform gestart: tweedaagse, interactieve bijeenkomsten met 20 tot 30 burgers.
De eerste bijeenkomst (15 en 16 april) ging over de vraag welke informatie mensen willen krijgen over zorg en welke informatie op internet te vinden zou moeten zijn.
  Lees de nieuwsbrief ...

 

Nivel Nieuws 1 (maart 2016)
Samen bouwen aan een beter en duurzaam gezondheidszorgsysteem

Bruikbaar onderzoek dat wetenschappelijk  meetelt,  dat  is  waar het NIVEL  al 30 jaar voor staat. De gezondheidszorg is complex, kent veel verschillende  partijen  en  is  op  diverse  gebieden  in hoge mate gespecialiseerd en soms versnipperd.
  Lees de nieuwsbrief ...