PREM

PROMs en PREMs: focus op betekenisgeving en bruikbaarheid

Tegenwoordig ligt de focus van gebruik van PROMs en PREMs op de gebruikswaarde van de informatie. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan klinische informatie of betrokken  bij het gesprek van de patiënt met de zorgverlener. Cruciaal voor de toekomst is het prioriteren en combineren van de verschillende doelen van metingen met PROMs en PREMs. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en Zorginstituut Nederland.

PROMs and PREMs: a call for improving interpretability and usability of results

Currently, increasing attention is given to the interpretability and usability of information derived from PROMs and PREMs. Among the strategies undertaken are efforts to link such information to clinical data and discussing results between patients and doctors. A crucial issue for the future concerns the multiple goals that may be addressed with PROMs and PREMs and how to deal with existing tensions between these goals. A study by Nivel and the National Health Care Institute in the Netherlands yielded these common themes and challenges.

Met PROMs en PREMs naar betere zorg

Meningen en ervaringen van patiënten worden in toenemende mate gebruikt voor het verbeteren van de gezondheidszorg. Als patiënten hun eigen gezondheid beoordelen met een zogeheten PROM-vragenlijst, kan dit bijdragen aan een betere communicatie met hun arts. Dit blijkt uit een internationale studie van het Nivel en het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) in België. 

Nieuwe vragenlijst meet patiëntervaringen met fysiotherapie

Met patiënten, fysiotherapeuten en zorgverzekeraars ontwikkelde het NIVEL een vragenlijst voor het meten van patiëntenervaringen met fysiotherapie (PREM Fysiotherapie) in opdracht van Stichting Miletus. Patiënten waren betrokken bij het in kaart brengen van de belangrijkste kwaliteitskenmerken en bij het uittesten van de vragenlijst. De PREM Fysiotherapie bestaat uit 17 vragen en is geschikt om de ervaren kwaliteit van de fysiotherapie te meten en te vergelijken tussen praktijken in de eerstelijnszorg.

Korte patiëntervaringsvragenlijst ziekenhuiszorg

Het NIVEL heeft met patiënten een korte ervaringsvragenlijst (PREM) over ziekenhuiszorg ontwikkeld, in opdracht van Stichting Miletus. Bij de (door)ontwikkeling van de PREM Ziekenhuiszorg zijn patiënten betrokken voor het definiëren van kwaliteitsdimensies en voor het testen van de begrijpelijkheid van vragen. De PREM Ziekenhuiszorg is vanaf nu beschikbaar voor verdere validatie.

Twee korte patiëntervaringsvragenlijsten voor de eerste lijn beschikbaar

Het NIVEL heeft met patiënten twee PREM-vragenlijsten over de zorg in de eerste lijn verbeterd. Dit gebeurde in opdracht van Stichting Miletus. Patient Reported Experience Measures (PREMs) zijn vragenlijsten die de ervaringen van patiënten met de gezondheidszorg in kaart brengen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in twee korte vragenlijsten: één over de reguliere, enkelvoudige zorg binnen de huisartsenpraktijk en gezondheidscentra (PREM Eerstelijnszorg) en één over ketenzorg in de eerste lijn bij een chronische aandoening (PREM Chronische zorg).