Project
afgesloten

Werk naar werk project

Dit project betreft een onderaanneming waarbij het Nivel een deel van de werkzaamheden uitvoert van een project dat Tilburg University uitvoert met subsidie met Instituut Gak. Doel van het project is om inzicht te krijgen in het effect van van-werk-naar-werk activiteiten geboden aan boventallige werknemers. Vanuit het Nivel zal het project bestaan uit de verwerking, analyse en rapportage van het kwantitatieve deel van het onderzoek (op basis van de afgenomen vragenlijsten onder boventalligen/ex-werknemers). Op basis hiervan zullen (Engelstalige) wetenschappelijke artikelen en een (Nederlandstalige) factsheet worden opgeleverd. Mark Bosmans (onderzoeker Arbeid- en Organisatievraagstukken in de zorg) zal vanuit het NIVEL betrokken zijn als projectleider en projectmedewerker.
Funding
Tilburg University