Project
afgesloten

Bepaling adherentiegebieden Huisartsen Diensten Structuren 2019

Huisartsendienstenstructuren (HDS) dienen voor 1 november van elk jaar een begroting voor het daarop volgende jaar in bij de NZa. Die begroting is gebaseerd op het aantal inwoners in het adherentegebied. Huisartsendienstenstructuren worden (deels) gehonoreerd op basis van het aantal inwoners in het adherente gebied. Daarbij speelde de stedelijkheid een belangrijke rol: voor inwoners buiten woonkernen met minimaal 70.000 inwoners werd een hoger tarief gehanteerd, omdat daar de afstanden groter zijn. Voor de begrotingssystematiek van 2019 geldt dat niet meer; er vindt geen differentiatie meer plaats op basis van de stedelijkheid van het adherentiegebied. De huisartsenposten moeten de stedelijkheid van hun adherentiegebied echter nog wel bij de NZa aanleveren. Het Nivel is de huisartsendienstenstructuren hierbij behulpzaam en levert een Excel-bestand op basis waarvan zij eenvoudig kunnen bepalen hoeveel inwoners hun adherentiegebied telt en welk deel daarvan platteland is.