Project
afgesloten

Morbiditeit en zorggebruik RIVM

Met morbiditeitscijfers (incidentie- en prevalentiecijfers) wordt de gezondheid van de Nederlandse bevolking gemonitord, hetgeen essentieel is voor beleidsmakers. Voor de berekening van deze morbiditeitsgegevens wordt veelal gebruik gemaakt van registers met informatie die routinematig wordt vastgelegd, als onderdeel van de zorgverlening of voor de declaratie, zoals bijvoorbeeld de huisartsenregistratie van Nivel Zorgregistraties eerste lijn of de Landelijke Basisadministratie Ziekenhuiszorg LBZ beheerd door Dutch Hospital Data. Gegevens van deze individuele bronnen leveren niet vanzelfsprekend kwalitatief goede morbiditeitsinformatie op vanwege bijvoorbeeld de omvang en representativiteit van de registerpopulatie of de validiteit van geregistreerde diagnoses. Het is onduidelijk of voor iedere aandoening wel de meest geschikte gegevensbron wordt gebruikt bij het berekenen van landelijke morbiditeitscijfers. In dit onderzoek worden door een consortium van Nivel, RIVM en CBS morbiditeitscijfers berekend voor een selectie van aandoeningen op basis van verschillende (combinaties van) databronnen met in de zorg verzamelde diagnostische informatie, met als doel betere schattingen van morbiditeitscijfers over de Nederlandse bevolking te verkrijgen.