Project
Start
April 2018

Richtlijnen substitutie: nacontrole van borst- en darmkanker in de huisartsenpraktijk in plaats van het ziekenhuis

Het aantal mensen dat kanker overleeft neemt toe doordat de ziekte eerder wordt opgespoord, in een gunstiger stadium, en doordat er verbeterde behandelmethoden zijn. De schaduwkant van deze positieve ontwikkeling is dat door de huidige intensieve nacontroles in het ziekenhuis een forse druk op deze zorg ontstaat. Om ook in de toekomst hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren wordt gesuggereerd dat de huisarts(praktijk) delen van deze zorg zou kunnen overnemen.

Met dit onderzoek willen we evidence-based protocollen ontwikkelen voor nacontrole van borst- en darmkanker in de huisartsenpraktijk, protocollen die breed gedragen worden door alle betrokken partijen.
In this project we work together with
UMC Groningen - afdeling huisartsgeneeskundige zorg