Project
Start
January 2019

Sonar-Global: internationale samenwerking gericht op de aanpak van infectieziekten en antimicrobiële resistentie

Samenlevingen binnen en buiten Europa zijn blootgesteld aan de dreiging van infectieziektenuitbraken en antimicrobiële resistentie (AMR). De geschiedenis kent vele uitbraakcasus. Een zeer recent voorbeeld daarvan is de coronapandemie die vrijwel ieder aspect van het maatschappelijk leven wereldwijd beïnvloedt. Om adequaat op risico's en gevolgen in te spelen is een multidisciplinaire aanpak nodig, gebruikmakend van actuele wetenschappelijke inzichten. In de praktijk komt die aanpak onvoldoende van de grond en dit komt in belangrijke mate doordat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van kennis en kunde van sociale wetenschappen. Binnen het Sonar-Global project staat de positionering en benutting van de sociale wetenschappen in de strijd tegen infectieziekten en AMR centraal.

Doel van het onderzoek
Een internationaal consortium, onder coördinatie van het Pasteur Instituut in Parijs werkt samen met wetenschappers, beleidsmakers en professionals uit vele landen. Er worden strategieën, instrumenten en trainingprogramma’s ontwikkeld om kwetsbaarheden in meerdere regio’s aan te pakken, samen met lokale belanghebbenden. Het Nivel zet zich binnen dit consortium in om samen met de partners, op basis van onderzoek, praktische oplossingen voor lokaal gesignaleerde problemen te ontwikkelen in reactie op actuele dreigingen. De aanpak wordt getest in onder meer Bangladesh, Uganda en Oekraïne, maar ook binnen de Europa met een focus op COVID-19. Binnen Europa gaat het om Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Malta, Slovenië, en Zwitserland.

Verwacht resultaat
Dit driejarige project zorgt voor een continuering en versterking van de internationale activiteiten van het Nivel op een thema dat in de toekomst een aandachtspunt zal blijven voor de publieke gezondheid en veiligheid.

Voor meer informatie zie: https://www.sonar-global.eu/
Funding
Europese Commissie