Project
afgesloten

Demografie, uitstroom en doorrekening van de capaciteitsraming huisartsen

Duur: mei 2019 - september 2019

Enkele factoren waarmee rekening gehouden wordt in capaciteitsramingen zijn: de verwachte groei in zorgvraag door demografische veranderingen en uitstroom uit het beroep. Deze factoren worden in dit project bepaald voor de huisartsenzorg.
Funding
Capaciteitsorgaan