Project
Start
August 2019

De behandeling van patiënten met schizofrenie: meten van het zorggebruik en de somatische screening in de huisartspraktijk

De levensverwachting van patiënten met schizofrenie ligt zo’n 20-25 jaar lager dan de gemiddelde levensverwachting van de algemene bevolking. Dit komt mede doordat patiënten met schizofrenie vaak een slechtere leefstijl hebben (minder bewegen, alcohol, roken) en door de neveneffecten van geneesmiddelen. Ook kampen deze patiënten vaker met somatische aandoeningen. Deze somatische aandoeningen worden echter vaak pas laat herkend en behandeld.

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft een multidisciplinaire richtlijn opgesteld voor somatische screening van patiënten met een ernstige psychische aandoening, waarin geadviseerd wordt om regelmatig een somatische screening uit te voeren bij patiënten met schizofrenie.

In dit project wordt, naast het zorggebruik, in kaart gebracht hoe vaak somatische screening uitgevoerd wordt in de huisartspraktijk bij patiënten met schizofrenie. De groep patiënten met schizofrenie zal worden vergeleken met een groep patiënten die bij de huisarts bekend is met de diagnose psychose en met een groep patiënten zonder deze aandoeningen.
Funding
Zorginstituut