Project
afgesloten

Het gebruik van opioïden

Duur project: februari 2020 - september 2020

Doel van onderzoek
Het voorschrijven van opioïden is de afgelopen jaren in Nederland, net als in andere Westerse landen, sterk toegenomen. Opioïden worden voorgeschreven voor de behandeling van ernstige pijn bij kanker en bij acute ernstige pijn, bijvoorbeeld na een operatie of ongeval. Maar in steeds meer gevallen worden opioïden ook voorgeschreven voor ernstige chronische pijn anders dan bij kanker. Het ministerie van VWS heeft een taakgroep ingesteld die als taak heeft om ongewenst gebruik van opioïden te beperken. De Taakgroep wil allereerst meer inzicht krijgen in het opioïdengebruik en in de mate waarin dit ongewenst is. De taakgroep heeft daarom aan het Nivel gevraagd om de redenen van gebruik van opioïden in de huisartsenpraktijk in kaart te brengen naar werkzame stof (zoals oxycodon, morfine), vorm van opioïden (zoals tablet, spray, pleister, of lolly) en voorschrijfduur.

Methode
Wij gebruiken daarvoor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, een unieke gegevensbron met daarin gegevens uit patiëntendossiers van 500 huisartspraktijken (ongeveer 1,7 miljoen ingeschreven patiënten). Hierin selecteren we patiënten met tenminste één voorschrift voor opioïden. Van deze patiënten gaan we in de registratie na wat de reden was waarom zij de opioïden voorgeschreven kregen, welke vorm van opioïden zij kregen voorgeschreven en of zij deze incidenteel, kortdurend of langdurend voorgeschreven kregen. Wij gebruiken hiervoor gegevens uit 2017 en 2018.

Resultaten
De resultaten geven we weer in een rapport over gebruik van opioïden in de huisartsenpraktijk uitgesplitst naar vorm, indicatie en gebruiksduur.
Funding
ministerie van VWS