Project
Start
January 2020

Ervaringen en behoeften van patiënten en artsen met het zorgtraject van diepe veneuze trombose en longembolie

Dit onderzoek gaat over de ervaringen en behoeften van patiënten en artsen met de zorg voor diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie. Aanleiding hiervoor zijn de aanwijzingen bij het Zorginstituut Nederland dat zowel de kwaliteit van zorg voor de patiënt als de doelmatigheid van het zorgtraject ‘veneuze trombo-embolie’ (VTE) op onderdelen kan worden verbeterd.

Doel van onderzoek
We voeren een kwalitatief, verdiepend onderzoek uit onder zowel patiënten als artsen (huisartsen, longartsen en internisten), om vanuit deze twee perspectieven inzicht te krijgen in de ervaringen en behoeften ten aanzien van de voorlichting, behandeling, begeleiding en monitoring van patiënten met DVT en/of longembolie.

Methode en opbrengst
Hiervoor worden face-to-face en online focusgroepen uitgevoerd met 30-35 patiënten en 18-25 artsen. Vervolgens zal Zorginstituut Nederland de resultaten in samenwerking met veldpartijen gebruiken in de implementatiefase van het Zinnige Zorg-project ‘DVT en longembolie’.
Funding
Zorginstituut Nederland
In this project we work together with
LUMC (Menno Huisman, adviseur)