Project
Start
February 2021

Chronische nierschade in de huisartsenpraktijk

Bij patiënten met chronische nierschade (CNS) is de werking van de nieren (sterk) verminderd. CNS is onomkeerbaar en bij verdere verslechtering van CNS ontstaat uiteindelijk een levensbedreigende situatie. Vroege diagnose en behandeling kan progressie van de ziekte mogelijk vertragen en de ziektelast beperken.

Doel
We onderzoeken hoeveel patiënten bij de huisarts bekend zijn met CNS en in hoeverre zij volgens de meest recente richtlijnen worden gemonitord en behandeld in de huisartsenpraktijk. We doen het onderzoek met behulp van gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn uit 2017-2019.

Verwachte resultaten
De resultaten worden in een rapport beschreven.
Funding
Nierstichting