Project
Start
February 2021

Versterken ziektesurveillance Nederlandse Caraïben

Verschillende huisartsen op de Nederlandse Caraïben - Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Saba en St. Eustatius - rapporteren het aantal patiënten met bepaalde infectieziekten of daaraan gerelateerde symptomen. Deze informatie sturen zij wekelijks naar de GGD van Curaçao. Dit ziektesurveillancesysteem(ook wel 'syndroomsurveillancesysteem' genoemd) heeft zich al enkele malen bewezen als een 'Early Warning System' voor uitbraken van infectieziekten op de eilanden. Het systeem is ook bruikbaar om de grootte en impact van uitbraken in te schatten.

Een nadeel is dat het huidige handmatige systeem extra werk met zich mee brengt voor de huisartsen. Hierdoor is de deelname op sommige eilanden laag en is het risico op subjectieve of incomplete rapportage groot. Bij de eilanden groeit de wens deze infectieziektensurveillance meer te automatiseren en daardoor te versterken. .

Doel van het project
Het versterken van de (infectieziekten)surveillance op de Nederlandse Caraïben door het rapportagesysteem te automatiseren. De automatisering zal namelijk leiden tot een hogere en consistentere deelnemingsgraad en zal minder foutgevoelige data genereren

Werkwijze en resultaat
1. Het opzetten van een nieuwe infrastructuur voor alle Nederlandse Caraïben, inclusief Aruba, met als resultaat een geautomatiseerd ziektesurveillancesysteem op basis van routinematig vastgelegde gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van huisartsen, met specifieke aandacht voor COVID-19.
2. Het vergelijken van het nieuwe systeem met de huidige methode.
Funding
Ministerie van VWS
In this project we work together with
Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD-en) Nederlandse Caraïben en RIVM.