Project
Start
December 2021

Optimaliseren van medicatiecontacten bij ADHD in de kinder- en jeugdpsychiatrie middels een communicatiebijsluiter, 2021-2022

Duur: dec 2021 - dec 2022

Doel
In dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in het verloop van medicatiecontacten in de kinder- en jeugdpsychiatrie, specifiek gericht op het voorschrijven van medicatie voor ADHD; wat gebeurt er rondom het voorschrijven van deze medicatie in de spreekkamer?

Methode
Dit doen we door aandacht te besteden aan de perspectieven van alle betrokken partijen (jongeren, ouders en kinder- en jeugdpsychiaters), beogen wij eraan bij te dragen dat medicatiecontacten zo optimaal mogelijk aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de betrokkenen.

Verwacht resultaat
Deze bijdrage zullen we zichtbaar maken in de vorm van een communicatiebijsluiter voor zorgverleners en kinderen en hun ouders die we onder meer toegankelijk maken via de website Brainwiki / Begrijp je medicijn van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Funding
Takeda Nederland BV; MEDICE BV
Project partners
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie