Project
Start
October 2021

Opschalen Respiratoire Surveillance: werven van 100 extra Peilstations

Duur: okt 2021 - dec 2023

De respiratoire surveillance van de Nivel Peilstations levert al sinds 1970 landelijke informatie over het aantal patiënten dat zich in de eerste lijn presenteert met griepachtige verschijnselen (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ). Sinds 1992 wordt bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute respiratoire infectie (ARI) een keel- en neuswatje afgenomen, die in het virologielaboratorium van het RIVM worden onderzocht, met de nadruk op influenzavirus.
Deze monitoring moet verfijnd worden naar kleinere regio’s om het ook geschikt te gaan maken voor het monitoren van SARS-CoV-2 zodra de GGD teststraten gaan verdwijnen wanneer de COVID-19 pandemie in een volgende, rustigere, fase komt.

Doel
Het doel is het verbeteren van de monitoring van SARS-CoV-2 en influenzavirus onder personen die de huisarts bezoeken vanwege een acute luchtweginfectie, teneinde een landelijk representatief beeld te verkrijgen van de circulatie en de karakterisering van deze virussen op minimaal provincieniveau.

Methode
Hiervoor zullen er ca 100 extra Peilstations geworven worden.

Resultaat
Het eindproduct is een groter netwerk van Peilstations die bijdrage aan de wekelijkse surveillance.
Funding
Ministerie van VWS (via RIVM)
Project partners
RIVM