Project
afgesloten

Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk: contacten en medicatiebeleid voor de jaren 2011, 2013 en 2015.

Kleine kwalen zijn aandoeningen die vaak weinig tot geen professionele medische hulp behoeven en waarbij zelfzorg over het algemeen volstaat.

Hoeveel contacten met de huisartsenpraktijk zijn er voor kleine kwalen in de periode 2011-2015?

Voor dit onderzoek worden gegevens gebruikt van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Het zijn gegevens die routinematig worden bijgehouden in de elektronische patiëntendossiers van huisartsen.

Inzicht in het aantal contacten bij de huisarts voor kleine kwalen en de behandeling voor deze kleine kwalen.
Funding
Neprofarm