Project
afgesloten

Vraag- en aanbodontwikkelingen van de arbeidsmarkt voor longartsen nader verkend.

Naar aanleiding van het Capaciteitsplan 2016 is de behoefte ontstaan twee ontwikkelingen nader te onderzoeken, namelijk:
(1) de toekomstige vraag naar longartsen op basis van demografische ontwikkelingen
(2) de te verwachten werkzaamheid en uitstroom van longartsen uit het vakgebied.

De eerste vraagstelling gaat over de huidige capaciteit aan longartsen, hun achtergrondkenmerken en de te verwachten veranderingen in de capaciteit aan longartsen door in-, uit- en doorstroom. De tweede vraag gaat over de te verwachten vraag naar longartsen als gevolg van demografische ontwikkelingen onder de bevolking.

Analyse van secundaire data en een web-enquête onder longartsen.
Rapport dat inzicht geeft in bovengenoemde vraag- en aanbodontwikkelingen voor longartsen, waarmee nader inzicht wordt verworven voor de toekomstige adviezen over de optimale instroom tot het specialisme tot longarts.
Funding
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)