Project
afgesloten

De Staat van Volksgezondheid en Zorg

Duur: 2016 - 2020

De Staat van Volksgezondheid en Zorg presenteert actuele en eenduidige cijfers over de verschillende domeinen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS): volksgezondheid, zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugd.

Kerncijfers zijn te vinden op de website https://www.staatvenz.nl/
Funding
VWS
In this project we work together with
RIVM (Mariska van Blankers)
Trimbos Instituut
CBS
NJi
NZa
SCP
ZIN