Project
afgesloten

Pilot studie Patroonherkenning

Duur: juni 2017 - maart 2018

Personen met zeldzame aandoeningen zijn lastig te herkennen in de eerste lijn. Door betere opsporing kan de zorg voor deze patiënten verbeterd worden
Zijn patiënten met antistof deficiëntie te herkennen op basis van gegevens uit het EPD van de huisarts?
Koppeling van een register van mensen met een zeldzame antistof deficiëntie met huisartsendata van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.
In this project we work together with
Tranzo (Esther de Vries)