Project
afgesloten

The added value of quality systems for patient related outcomes: how can we reach the intended effects?

Het is nog onduidelijk wat de impact en toegevoegde waarde is van accreditatiesystemen of certificeringen zoals bijvoorbeeld het NIAZ als determinant voor de effectiviteit van het kwaliteitssysteem. Ook is het onduidelijk hoe uitgebreid de regulaties van een kwaliteitssysteem dienen te zijn en onder welke omstandigheden een kwaliteitssysteem de bedoelde resultaten behaald.
Doel van het onderzoek:
- Meer inzicht krijgen in de determinanten van effectieve kwaliteitssystemen;
- Meer inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van kwaliteitssystemen op de lange termijn;
- Meer inzicht krijgen in de relatie tussen kwaliteitssystemen, organisatiecultuur, continuous learning en patiënt gerelateerde uitkomsten.
Onderzoeksvraag: ‘Hoe en onder welke condities resulteren kwaliteitssystemen in de gewenste effecten?’
Onderzoek bestaat uit twee delen:
1) Secundaire data-analyse van een nationale survey over de kwaliteitssystemen in gezondheidszorginstellingen. Gegevens beslaan 1995-2010.
2) Verdiepende studie onder 20 ziekenhuizen, die zich richt op de implementatie en duurzaamheid van kwaliteitsverbeterende activiteiten op verschillende niveaus in de ziekenhuizen.
In het eerste jaar wordt er 1 artikel geschreven over kwaliteitssystemen in NL anno 2010.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van OCW