Project
Start
January 2012

Basic Unit Monitoring after Disasters

Funding
Ministerie van VWS
In this project we work together with
Centrum Gezondheid en Milieu van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.