Project
afgesloten

Bijdrage NIVEL aan zorgbalans 2010

Duur: 2009 - 2010

Tweejaarlijks publiceert het RIVM aan de hand van een beperkte set van indicatoren een rapport over de performance van de Nederlandse gezondheidszorg in termen van kwaliteit toegankelijkheid en kosten. Het NIVEL levert een bijdrage aan de Zorgbalans 2010.

De bijdrage van het NIVEL bestaat uit a. het schrijven een hoofdstuk over de effecten van de stelselwijziging op de systeemdoelen, b. het schrijven van een internationaal artikel gebaseerd op het hoofdstuk, c. het verstrekken van gegevens uit de diverse databases van het NIVEL.

Wat zijn de effecten van de stelselwijziging op de systeemdoelen?

Literatuuronderzoek, desk-research, secundaire analyse van gegevens.
Een hoofdstuk in de Zorgbalans en een internationaal artikel gebaseerd op het hoofdstuk.
Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM
In dit project werken we samen met
RIVM (G.P. Westert)