Project
afgesloten

Case management in dementia

Funding
ZonMw
Nationaal Progamma Ouderenzorg
In this project we work together with
NIVEL
Trimbos-instituut (prof. dr. Anne Margriet Pot)
Alzheimer Nederland
ActiZ
Geriant
ZN en 14 perifere netwerken dementie, waarbinnen het onderzoek plaats zal vinden