Project
afgesloten

Clinical Characteristics and Severity of Influenza Infections by Virus (Sub)Type: a Literature Review

Uit twee studies van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in de Verenigde Staten, uitgevoerd en gepubliceerd in 2003 en 2004, bleek dat het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen verschilden per type virus en sub-type, met het hoogste aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de seizoenen wanneer influenza A (H3N2) het overheersende circulerende influenzavirus is. Meer recent heeft een aantal studies onderzocht of het (sub)type influenzavirus een onafhankelijk effect heeft op de klinische presentatie en de ernst van de ziekte. De verschillende studies hebben volstrekt tegenstrijdige resultaten, voornamelijk als gevolg van grote heterogeniteit van de opzet van de studies en de bevolking die wordt onderzocht.

Met onze systematische review van gepubliceerde empirische studies zullen we nagaan of we verschillen in de ernst van de influenza-infecties voor verschillende soorten griepvirus en sub-types (klinische tekenen / symptomen, hospitalisaties en influenza-gerelateerde sterfte) kunnen definiëren.

Systematisch literatuuronderzoek
Publicatie in een peer-reviewed tijdschrift.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Sanofi Pasteur