Project
afgesloten

Cost-effeciveness of the Australian Medical Sheepskin

Funding
ZonMw -Doelmatigheid
In this project we work together with
Universiteit Maastricht, Capaciteitsgroep Zorgwetenschappen (dr. R. Halfens)