Project
afgesloten

CQ-index Casemanagement Dementie: De ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van de kwaliteit van casemanagement bij dementie vanuit het perspectief van mantelzorgers.

Tot op heden ontbreekt een meetinstrument waarmee casemanagement bij dementie kan worden geëvalueerd vanuit cliëntenperspectief. De CQ-index is een standaard systematiek voor het meten van patiënt-/cliëntervaringen met de zorg.
Huidig project omvat de ontwikkeling van een CQI instrument voor het meten van de kwaliteit van casemanagement aan thuiswonenden met dementie vanuit het perspectief van de mantelzorgers.
De CQI Casemanagement Dementie wordt ontwikkeld conform de richtlijnen zoals beschreven in het Handboek CQI Ontwikkeling.
Vragenlijstconstructie geschiedt o.b.v. deskresearch (a.h.v. literatuur, vragenlijsten, richtlijnen, etc.), kwalitatief onderzoek (focusgroepen) en expert views (klankbordgroep). Na een pre-test (n=10-15)
volgt een psychometrische test (n=600) en onderzoek naar het discriminerend vermogen (n=4000), waarna de vragenlijst verder wordt geoptimaliseerd/ingekort.
Een gevalideerde CQ-index Casemanagement Dementie (met werkinstructie) voor het meten van de kwaliteit van casemanagement bij dementie vanuit het perspectief van mantelzorgers. Daarnaast een NIVEL-rapport, wetenschappelijk artikel en spiegelrapportages.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Geriant
In dit project werken we samen met
Stichting Geriant (Jan Vuister)