Project
afgesloten

CQI Ambulancezorg; validering en testresultaten van een vragenlijst voor patiënten van ambulancediensten in Nederland

Ambulancezorg Nederland wil de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van regionale ambulancediensten optimaliseren. Een van de instrumenten daarvoor is een gestandaardiseerde vragenlijst: de CQI Ambulancezorg.
(1) Wat zijn de psychometrische kenmerken en het onderscheidend vermogen van de CQI Ambulancezorg?
(2) Wat zijn de concrete ervaringen van patiënten van ambulancevoorzieningen in Nederland?
De CQI ambulancezorg wordt eerst geactualiseerd via interviews en groepsgesprekken. Vervolgens wordt de vragenlijst kwantitatief uitgetest bij ca. 15 ambulancediensten
(1) Een valide, betrouwbaar, ‘state-of-the-art’ meetinstrument voor patiëntervaringen met ambulancediensten.
(2) Inzicht in de ervaringen van de kwaliteit van de ambulancezorg vanuit patiëntenperspectief.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ambulancezorg Nederland (AZN)