Project
afgesloten

De contractering van zorggroepen en gezondheidscentra voor de contracten voor 2015. De ervaringen van zorggroepen en gezondheidscentra.

Zorggroepen en gezondheidscentra sluiten contracten met zorgverzekeraars. Met dit onderzoek brengen we in beeld hoe zorggroepen en gezondheidscentra de contractering voor de contracten in 2015 hebben ervaren en wat ze van de inhoud van deze contracten vinden.

Hoe ervaren gezondheidscentra en zorggroepen de contractering en de inhoud van contracten in het licht van de spelregels voor contractering van InEen en het Bestuurlijk Akkoord?

Alle leden van InEen ontvangen een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen.
De resultaten zullen inzicht geven in hoe zorggroepen en gezondheidscentra de contractering hebben ervaren. Daarnaast zullen ze inzicht geven in welke mate ze tevreden zijn over de inhoud van de overeengekomen contracten voor 2015 en welke afspraken er in die contracten opgenomen zijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
InEen