Project
afgesloten

De relatie tussen gezondheidsproblemen en schoolprestaties van jongeren

Er wordt verondersteld dat een slechte gezondheid op jonge leeftijd leidt tot mindere schoolprestaties en dat dit op deze manier gezondheidsachterstanden in de hand werkt.
Welke invloed heeft de gezondheidssituatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs op hun schoolcarrière? Heeft de sociaal-economische status van de ouders invloed op deze relatie?
Voor de analyses worden gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over inschrijvingen en examens in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de periode van 2003-2009 gekoppeld aan huisartsregistratiegegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Voor het bepalen van de sociaal-economische status van ouders wordt gebruik gemaakt van gegevens van het CBS.
Het onderzoek biedt inzicht in de maatschappelijke baten van gezondheid en het ontstaan van gezondheidsachterstanden op jonge leeftijd.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
RIVM (dr. F. van der Lucht, dr. E Uiters)