Project
afgesloten

De rol van diabetesverpleegkundige binnen een diabeteszorggroep

Duur: januari 2006 - september 2006

Door de toename van het aantal mensen met diabetes is de vraag ontstaan hoe men in de toekomst adequate zorg aan deze groep kan blijven bieden. De diabetesverpleegkundige binnen een multidisciplinaire zorggroep (de diabeteszorggroep) zou hierbij een rol kunnen spelen, waarbij taakherschikking tot de mogelijkheden behoort.

Het doel van het achtergrondonderzoek van het NIVEL was om door middel van een literatuuronderzoek en een enquête inzicht te krijgen in de mogelijke rol van de diabetesverpleegkundige in de toekomst.

Een literatuuronderzoek waarin werd gekeken naar de huidige rol van de diabetesverpleegkundige binnen de diabeteszorg, diabeteszorggroepen en taakherschikking binnen de gezondheidszorg. Daarnaast werd een enquête uitgezet onder leden van verschillende beroepsgroepen om te inventariseren welke rol zij weggelegd zien voor de diabetesverpleegkundige in de toekomst.

De resultaten bieden meer inzicht in de rol die de diabetesverpleegkundige binnen de huidige diabeteszorg heeft en hoe de verschillende beroepsgroepen haar rol in de toekomst zien.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stuurgroep Modernisering Opleidingen en Beroepsuitoefening in de Gezondheidszorg (MOBG)
In dit project werken we samen met
Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging