Project
afgesloten

Diabetes in je relatie: het perspectief van patiënten en hun partners

Duur: 2007 - 2009

Hoe mensen tegen hun diabetes aankijken bepaalt mede hoe zij ermee omgaan. Dat is bekend. Er is echter nog maar weinig bekend over hoe partners tegen diabetes aankijken en hoe dit van invloed is op wederzijdse ondersteuning en de relatie van partners en het zelfmanagementgedrag van patienten.

- Welke percepties hebben patienten en hun partners over de ernst, gevolgen en behandeling van diabetes, en verschillen deze van elkaar?
- Hangen ziektepercepties van patienten en partners samen met de zelfzorg van patienten en de kwaliteit van hun relatie?

Deelnemers aan het onderzoek worden geworven via huisartspraktijken en een diabetesonderzoekscentrum. Met behulp van vragenlijsten worden de perspectieven van mensen met diabetes en hun partners onderzocht.

De resultaten van dit project worden voorgelegd aan mensen met diabetes en hun partners, en aan zorgverleners.

Dit project draagt naar verwachting bij aan een betere voorlichting aan mensen met diabetes en hun partners, en aan het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen, zoals seksuele problemen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Diabetes Fonds