Project
afgesloten

Diabetes op het werk: ervaringen van werknemers en werkgevers

Duur: 2010 - 2011

Veel patiënten met diabetes ervaren problemen op het werk. Het verrichten van betaald werk is een belangrijke manier om bij het maatschappelijk leven betrokken te blijven.

Deze inventariserende studie heeft tot doel te beschrijven wat het hebben van diabetes mellitus betekent voor de arbeidsdeelname vanuit het perspectief van de werknemer met diabetes en het perspectief van de werkgever. Hierbij willen we inventariseren wat problemen en behoeftes zijn van werknemers en hoe werkgevers hiermee in hun werknemersbeleid omgaan.

Voor dit onderzoek zullen bij 20 grote werkgevers interviews worden gehouden. Bij 200 werknemers van deze werkgevers worden online enquêtes afgenomen. Daarnaast wordt bij 100 andere werkgevers een online enquete afgenomen.

Het onderzoek levert een overzicht op van:
- problemen die werknemers met diabetes ervaren voor verschillende aspecten van hun werk;
- oplossingen die werkgevers hiervoor bedenken en uitvoeren en de aansluiting hiervan bij:
- de behoeftes van werknemers met diabetes
Dit project wordt gesubsidieerd door
Bristol-Myers Squibb
Astra Zeneca
CZ
De Unie