Project
afgesloten

Diabetes zelf in de hand: zelfmanagement en informatie op maat voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en naasten.

Diabetes komt veel voor onder mensen met een verstandelijke beperking (VB). Toch is de ondersteuning en voorlichting niet voldoende afgestemd op de behoeften van mensen met diabetes en een VB, en is er onvoldoende ondersteuning voor zelfmanagement vaardigheden.
Ontwikkeling van drie e-learningmodulen: voor mensen met een VB en diabetes, hun begeleiders in de woonvorm, en voor de naaste familie en vrienden. Het NIVEL is in dit project verantwoordelijk voor de module voor professionele begeleiders
Nog vast te stellen
E-learningmodules vanuit de principes van patient empowerment met algemene informatie over diabetes, leefstijlondersteuning, juist medicatiegebruik en (ondersteuning bij) zelfmanagement
Dit project wordt gesubsidieerd door
Innovatiefonds Zorgverzekeraars
In dit project werken we samen met
Zorgbelang Gelderland
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
Mikado
Ookjij.nl (projectleiding: Scherp Consultancy)