Project
afgesloten

Differentiatie inschrijftarief huisartsenzorg

Het zorglandschap is in beweging met diverse hervormingen in de eerste lijn. Hierdoor ontstaan vraagtekens bij de huidige bekostiging van de huisartsenzorg. Is populatiebekostiging niet beter dan de combinatie populatiebekostiging en loon naar werken.
Hoe kan de huidige differentiatie van het inschrijftarief herijkt worden bij behoud van het consulttarief en bij het vervallen van het consulttarief.
Verschillende factoren voor herijking van de differentiatie van het inschrijftarief en verschillende scenario’s zijn onderzocht in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Zorgautoriteit