Project
afgesloten

Doorstroom en zij-instroom naar hbo verpleegkunde en werken in de wijk.

Duur: september 2015 - maart 2016

Door de transities in de zorg en het onderscheid dat nu gemaakt wordt tussen taken van mbo en hbo opgeleide verpleegkundigen is er een tekort aan wijkverpleegkundigen.

(a) Willen mbo opgeleide verpleegkundigen doorstromen naar een hbo-verpleegkunde opleiding?
(b) Willen hbo opgeleide verpleegkundigen die elders werkzaam zijn als wijkverpleegkundige werken?

- quick scan van de literatuur
- vragenlijstonderzoek onder ongeveer 900 verpleegkundigen
- gesprekken met verpleegkundigen die, zonder en met succes, doorgestroomd zijn naar een hbo-v opleiding.
- bijeenkomst met een adviesgroep.
Rapport dat openbaar toegankelijk is.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw, programma Zichtbare Schakel fase 2